Điểm Đến:
Thời gian: 1 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
Ngày thường: 1,400,000 đ
Cuối tuần: 1,400,000 đ
Điểm Đến: Quảng Ninh
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ghi chú: 01 vòng golf tại sân FLC Hạ Long Golf club - 02 vòng golf tại sân Móng Cái Golf Club
Giá 1 khách
Ngày thường: 4,975,000 đ
Cuối tuần: 4,975,000 đ
Điểm Đến: Quy Nhơn
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ghi chú: 01 vòng golf tại sân FLC Quy Nhơn
Giá 1 khách
Ngày thường: 2,205,000 đ
Cuối tuần: 2,855,000 đ
Điểm Đến: Quảng Ninh
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ghi chú: 01 vòng golf tại sân FLC Sầm Sơn
Giá 1 khách
Ngày thường: 2,505,000 đ
Cuối tuần: 2,880,000 đ
Điểm Đến: Vĩnh Phúc
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ghi chú: 1 vòng golf tại sân Dai Lai Star Golf & Country Club
Giá 1 khách
Ngày thường: 2,340,000 đ
Cuối tuần: 2,740,000 đ
Điểm Đến: Ninh Bình, Thanh Hóa
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ghi chú: Giá gồm phí sân cỏ, caddie và xe điện chung
Giá 1 khách
Ngày thường: 1,650,000 đ
Cuối tuần: 2,500,000 đ
Điểm Đến: Quảng Ninh
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ghi chú: Giá gồm phí sân cỏ, caddie và xe điện chung
Giá 1 khách
Ngày thường: 2,150,000 đ
Cuối tuần: 3,150,000 đ
Stay & Play Tuần Châu 2N1Đ:  1 vòng Golf + 1 đêm Tuần Châu Resort Hạ Long 4* chỉ từ 1,990,000đ
Combo Bán Chạy
Điểm Đến: Quảng Ninh
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ghi chú: 01 vòng golf tại sân Tuan Chau Golf Resort
Giá 1 khách
Ngày thường: 1,990,000 đ
Cuối tuần: 3,095,000 đ
Điểm Đến: Quảng Ninh
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ghi chú: 01 vòng golf tại sân FLC Hạ Long, 1 vòng golf tại sân Tuan Chau Golf Resort
Giá 1 khách
Ngày thường: 3,685,000 đ
Cuối tuần: 5,185,000 đ
Điểm Đến: Quảng Ninh
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ghi chú: 01 vòng golf tại sân FLC Hạ Long, 1 vòng golf tại sân Tuan Chau Golf Resort
Giá 1 khách
Ngày thường: 3,900,000 đ
Cuối tuần: 5,400,000 đ
Xem thêm