Danh mục: Tour golf
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Bali, Indonesia
Sân golf: New Kuta Golf Bali
Thời gian: 4 ngày / 3 đêm
Ghi chú: 26/10; 02, 09, 16, 23, 30/11; 07, 14/12/2023; 18, 25/01; 08, 15, 29/02; 07, 14, 21, 28/03/2024
Giá 1 khách
Ngày thường: 19,380,000 đ
Cuối tuần: Liên hệ
Danh mục: Tour golf
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Malaysia
Sân golf: Kota Permai Golf & Country Club, Saujana Golf & Country Club
Thời gian: 4 ngày / 3 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 30/11/2023
Giá 1 khách
Ngày thường: 10,880,000 đ
Cuối tuần: Liên hệ
Danh mục: Tour golf
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Myanmar
Sân golf: Dagon Golf City, Myanmar Golf Club, Okkala Golf, Yangon City Golf Resort
Thời gian: 5 ngày / 4 đêm
Ghi chú: Thứ 3 hàng tuần
Giá 1 khách
Ngày thường: 18,880,000 đ
Cuối tuần: Liên hệ
Danh mục: Tour golf
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Myanmar
Sân golf: Dagon Golf City, Myanmar Golf Club, Okkala Golf, Yangon City Golf Resort
Thời gian: 5 ngày / 4 đêm
Ghi chú: Thứ 3 hàng tuần
Giá 1 khách
Ngày thường: 16,980,000 đ
Cuối tuần: Liên hệ
Danh mục: Tour golf
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Myanmar
Sân golf: Dagon Golf City, Myanmar Golf Club, Okkala Golf, Yangon City Golf Resort
Thời gian: 4 ngày / 3 đêm
Ghi chú: Thứ 7 hàng tuần
Giá 1 khách
Ngày thường: 15,680,000 đ
Cuối tuần: Liên hệ
Danh mục: Tour golf
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Myanmar
Sân golf: Dagon Golf City, Myanmar Golf Club, Okkala Golf, Yangon City Golf Resort
Thời gian: 4 ngày / 3 đêm
Ghi chú: Thứ 7 hàng tuần
Giá 1 khách
Ngày thường: 16,380,000 đ
Cuối tuần: Liên hệ
Danh mục: Tour golf
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Malaysia
Sân golf: Kota Permai Golf & Country Club, Saujana Golf & Country Club
Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 30/11/2023
Giá 1 khách
Ngày thường: 17,580,000 đ
Cuối tuần: Liên hệ
Danh mục: Tour golf
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Ninh Bình
Sân golf: Tràng An Golf & Country Club
Thời gian: 2 ngày / 1 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 15/08/2023
Giá 1 khách
Ngày thường: 2,099,000 đ
Cuối tuần: Liên hệ
Danh mục: Tour golf
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nha Trang
Sân golf: Golf KN Links Cam Ranh
Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 30/06/2023
Giá 1 khách
Ngày thường: 6,150,000 đ
Cuối tuần: Liên hệ
Danh mục: Tour golf
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Quảng Bình
Sân golf: FLC Quảng Bình Golf Links
Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 15/08/2023
Giá 1 khách
Ngày thường: 3,690,000 đ
Cuối tuần: Liên hệ
Xem thêm